Laserdome

Laserdome, etablerat i Malmö 1994, har blivit en ledande destination för lasertag-entusiaster och har fyra platser i södra Sverige. Förutom lasertag erbjuder Laserdome även det populära Prison Island (missionsrum).

Trots sin framgång mötte Laserdome betydande utmaningar med att hantera bokningar och förbättra gästupplevelser, vilket fick dem att söka en mer effektiv lösning.

 

Prison Island cell

 

Utmaningarna

Inledningsvis förlitade sig Laserdome på enklare bokningssystem som krävde viss manuell hantering och administration, vilket ofta resulterade i felaktigheter samt ineffektivitet. Lösningen kunde inte hantera bokningar dygnet runt, vilket ledde till frekventa misstag och administrativa bördor. Manuell inmatning av kundinformation, särskilt e-postadresser, resulterade ibland också i fel, vilket frustrerade både personal och gäster. Företaget experimenterade med några bokningssystem, men dessa uppfyllde antingen inte deras behov eller var för kostsamma att vidareutveckla.

 

Söka efter en lösning

Med målet att utveckla och digitalisera sin verksamhet sökte Laserdome efter ett system som kunde effektivisera deras processer, minimera fel och förbättra den totala gästupplevelsen. Deras ideala lösning skulle hantera allt från bokningsadministration och planering till redovisning, samtidigt som den erbjöd möjligheter för marknadsföring automation.

 

Implementera Funbutler

Efter noggrant övervägande valde Laserdome Funbutler, ett specialiserat bokningssystem designat för aktivitetscenter. Funbutler integreras sömlöst med Onslip (POS) och bokföring för att erbjuda en omfattande lösning som adresserar både front-end och back-office behov.

Nyckelfunktioner i Funbutler:

  • Omfattande Bokningshantering – Funbutler hanterar bokningar dygnet runt, vilket minimerar fel och förbättrar effektiviteten.
  • Marknadsföringsautomation – Email automation, samt integration med sociala medieplattformar och Mailchimp möjliggör riktade marknadsföringskampanjer, vilket ökar kundengagemanget.
  • Onlinebetalningar – Integration med Klarna säkerställer en smidig och säker transaktionsprocess för gästerna.

 

Nyckelfunktioner i Onslip (POS):

  • Sömlös Integration – Fungerar perfekt med Funbutler, vilket effektiviserar boknings- och transaktionsprocesser.
  • Integrerad bokföring – Integration med Fortnox minskar manuell datainmatning och säkerställer korrekt bokföring, vilket förenklar den ekonomiska administrationen.

Resultaten

Implementeringen av Funbutler transformerade Laserdomes verksamhet. Funbutlert minskade avsevärt behovet av manuella administrativa uppgifter, vilket tillät personalen att fokusera på att leverera en exceptionell gästupplevelse. Bokningar ökade med uppskattningsvis 25-30 %, då gästerna fann onlinebokningsprocessen enklare, lättillgängligt  och mer tillförlitlig. Möjligheten att skapa paket med flera aktiviteter ökade försäljningen och kundnöjdheten.

Patrik Sommarin, VD för Laserdome, reflekterar över förändringarna:

”Funbutler har optimerat vår bokningsprocess och gjort den mer effektiv och användarvänlig. Tillsammans med den integrerade POS har det avsevärt minskat vår administrativa arbetsbörda, vilket gör att vi kan fokusera på att förbättra gästupplevelsen och öka vår försäljning.”

Patrik betonar också fördelarna med marknadsföringsautomation:

”Integrationen med sociala medier och Mailchimp har gjort att vi kan rikta våra marknadsföringsinsatser mer effektivt. Automatiserade e-postkampanjer har inte bara sparat oss tid utan också ökat kundengagemanget och återkommande bokningar.”

Dessutom var de ekonomiska fördelarna tydliga. Integrationen med Fortnox har ytterligare effektiviserat våra ekonomiska processer, minskat manuella inmatningsfel och sparat oss avsevärd tid i bokföringen, säger Patrik.

 

Slutsats

Laserdomes resa mot digitalisering med Funbutler visar hur rätt teknologi kan övervinna operativa utmaningar, förbättra kundnöjdheten och driva affärstillväxt. Integrationen av Funbutler med Onslip (POS) gav Laserdome de verktyg de behövde för att effektivisera verksamheten, öka försäljningen och leverera en exceptionell gästupplevelse.

Patrik Sommarin, VD för Laserdome, rekommenderar starkt Funbutler till andra företag i branschen på grund av dess omfattande funktioner och positiva påverkan på verksamhet och kundnöjdhet.

Vi har sett en betydande förbättring i vår effektivitet och kundnöjdhet sedan vi implementerade Funbutler. Det har varit en game-changer för oss.

Om Funbutler

Funbutler bokningssystem för aktivitetscenter är resultatet av ett långt och framgångsrikt samarbete mellan vårt erfarna team av specialister på digitalisering och ledande aktivitetscenter. Därför kan vi erbjuda marknadens mest säljande, flexibla och skalbara bokningssystem för aktivitetscenter.

För mer information: info@funbutler.com

Kom igång.

Kontakta oss gärna för att höra mer. Fyll i formuläret för att boka en guidad demo av vårt bokningssystem.

+46 10 707 95 40

info@funbutler.com
support@funbutler.com

15 + 10 =