Dan Krüger (VD samt ägare till Hop N Pop)

Funbutler är stolta över att lyfta och premiera det hårda arbete och den målmedvetenhet som våra kunder visar. Därför har vi infört ”Funbutler Top Guest Score”-utmärkelsen. Detta är en årlig utmärkelse till de kunder som har fått de högsta betygen från sina besökare under det föregående året. Betygen baseras på gästernas egna omdömen om deras upplevelser, vilket ger en tydlig bild av hur väl aktivitetscentren har lyckats med att göra sina besökare nöjda under 2023

Lerums LaserZone, under ledningen av Klara Sillerström, har redan knappt ett år efter sin start framgångsrikt lyckats med gästupplevelsen, vilket har belönats med ”Funbutler Top Guest Score”-utmärkelsen. Genom att aktivt följa upp feedback från sina gäster har de inte bara optimerat sitt erbjudande men även cementerat sin position som en förebild i att skapa enastående besöksupplevelser.

Dan Krüger (VD samt ägare till Hop N Pop)

Klara Sillerström samt några kunder som även de har erhållit utmärkelsen, delade med sig av sina insikter om skapandet av minnesvärda gästupplevelser, vilka framgångselement och specifika åtgärder de implementerat för att höja nivån på upplevelsen för besökaren.

Vad har varit mest avgörande för er höga Guest Score?

Klara Sillerström, Lerums LaserZone: Personlig service och att direkt och öppet engagera oss med varje gäst har varit avgörande för vår höga Guest Score. Det gör stor skillnad.

Rebecca, Purrfect Café: Vi tror att våra personliga möten och småpratande med våra gäster är avgörande för att få kunden att liksom oss känna engagemang för vårt arbete.

Zelene Olofsson, Göteborg Curling: Ett trevligt mottagande och en rolig aktivitet. Bra service och hjälp både i samband med bokning och under besöket.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att förbättra besökarnas upplevelser?

Klara Sillerström, Lerums LaserZone: Vi har antagit en öppen inställning till feedback och strävar efter att utvecklas baserat på våra gästers önskemål och positiva kommentarer.

Rebecca, Purrfect Café: Vi har lyssnat på våra kunders feedback, genomfört förbättringar i lokalen samt bla fokuserat på att förstärka de uppskattade personliga aspekterna av vår verksamhet.

Zelene Olofsson, Göteborg Curling: Vårt bemötande ska alltid ska vara positivt, problemfritt och med känslan ”det löser vi”.

Magnus, Paintballfabriken: ”Vi förbättrar gäst upplevelserna genom att vara lyhörda för feedback och proaktiva i vår kommunikation.”

Samtliga av Funbutlers kunder som har utmärkt sig genom att leverera enastående gästupplevelser:

  • High Adventure
  • MultiLevel
  • Purrfect Café
  • TreeWalker
  • Lek för livet
  • Barnens Lekstad
  • Lerums LaserZone
  • Gokart Stadion ÖS-WE Ring
  • Göteborg Curling
  • Paintballfabriken

 

Om Funbutler

Funbutler boknings- och verksamhetssystem för aktiviteter är resultatet av ett långt och framgångsrikt samarbete mellan vårt erfarna team av specialister på digitalisering och ledande aktivitetscenter. Därför kan Funbutler erbjuda marknadens mest säljande, flexibla och skalbara bokningssystem för aktivitetscenter.

För mer information: info@funbutler.com

Kom igång.

Kontakta oss gärna för att höra mer. Fyll i formuläret för att boka en guidad demo av vårt bokningssystem.

+46 10 707 95 40

info@funbutler.com
support@funbutler.com

2 + 9 =